TOP - ART

TOP - ART

poniedziałek, 24 listopada 2014

Ród

Warsztaty genealogiczne 

Kronikarz rodzinny (Czy wiesz, że nasz pradziadek miał….)

Genealogia to słowo brzmi bardzo poważnie. I słusznie, bo i zagadnienie jest bardzo poważne. Historia rodzin, szukanie korzeni, śledzenie powiązań rodzinnych – wszystko to składa się na historię człowieka, grupy ludzkiej, historię społeczności czy historię narodu, a nawet historię świata.
Od zarania dziejów ludzie rejestrują swoje powiązania rodzinne. Jest to ważne dla opisania dziejów ludzkości.
Często spotykamy się z niewiedzą rodzinną, często mało wiemy o swoich przodkach, a nawet czasami o najbliższej rodzinie. Szybko zapominamy zdarzenia, fakty z życia rodziny. Mijający czas zaciera pamięć. Ważne jest zatem, by utrwalać to, co jest możliwe, póki pamięć jest żywa, póki żyją ludzie, którzy pamiętają różne zdarzenia, mają dokumenty, korespondencję. Można oprzeć się na tej wiedzy i próbować utrwalać, tworząc drzewa genealogiczne.
Młodych raczej rzadko interesuje historia rodziny, przychodzi im to później.  Historią rodzinną zajmują się raczej starsi, aby zgromadzoną wiedzę przekazać  młodszym. I słusznie. Do tego trzeba dystansu, wiek ludzi starszych pozwala na taki dystans.


Nasze warsztaty pokazują, jak tworzyć drzewo genealogiczne, gdzie szukać wiedzy na ten temat, jak gromadzić informacje i jak je przetwarzać, jakie programy komputerowe są nam w tym pomocne, aby usprawnić tę pracę.

Twórzmy zatem historię naszej rodziny!!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz